اخبار مالی و سهام چادرملو


اطلاعيه توزيع گواهينامه هاي نقل وانتقال و سپرده سهام

اطلاعيه توزيع گواهينامه هاي نقل وانتقال و سپرده سهام
1396/11/23  سهام و بورس


صـورتهاي مـالي تلفيقي گروه و شرکت معدني و صنعتي چادرملو

صورتهای مالی سال 1396
1396/04/14  سهام و بورس


آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه

مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت ، كه به منظور بررسي عملكرد سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 ، از ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 18/04/1396 در محل مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، سالن تلاش به نشانی:
1396/04/14  سهام و بورس


اطلاعيه توزيع گواهينامه هاي نقل وانتقال و سپرده سهام

اطلاعيه توزيع گواهينامه هاي نقل وانتقال و سپرده سهام
1395/08/18  سهام و بورس


اطلاعیه پرداخت مبلغ حق تقدم استفاده نشده

اطلاعیه پرداخت مبلغ حق تقدم استفاده نشده افزایش سرمایه مورخ 24/01/1395
1395/08/05  سهام و بورس


ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/01/24 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 17,100,000 میلیون ریال به‌مبلغ 28,215,000 میلیون ریال
1395/08/05  سهام و بورس


تعدیل 24درصدی سود هر سهم چادرملو برای سال مالی 1395

به اطلاع می رساند شرکت معدني و صنعتي چادرملو طی نامه شماره مورخ 1395/07/19 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 28,215,000 میلیون ریال مبلغ 217 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
1395/07/22  سهام و بورس


پوشش 60 درصدی سود هر سهم در عملکرد شش ماه سال مالی 1395

افزایش در ظرفیت تولید گندله طی شش ماه اول سال و همچنین تولید کنسانتره سنگ آهن به مقدار 5 میلیون و 846 هزار تن باعث شد طی شش ماهه اول سال 130 ریال سود پوشش داده شود
1395/07/19  سهام و بورس


آگهی پرداخت سود سهام سال مالی 1394

آگهی پرداخت سود سهام سال مالی 1394
1395/07/01  سهام و بورس1 2 3 4 5 6 7 8 9 آخرین