امور مالی و سهام

شماره حساب واریزی جهت افزایش سرمایه :

خواهشمند است زمان واریز در قسمت شناسه پرداخت کد ملی درج گردد همچنین در قسمت بابت ، اسم سهامدار قید شود بانک سپه شعبه بلوار اسفندیار شاخص 1854 شماره حساب : شماره حساب جاری طلایی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 1854800296502 شماره حساب شبا: ir 55-0150-0000-0185-4800-2965-02 شماره کارت : 9710-5154-1011-5892 پس از واریز می توانید اوراق واریزی را از این طریق بدست ما برسانید. ارسال از طریق پست به آدرس: تهران -خیابان ولی عصر -بالاتر از ظفر- بلوار اسفندیار -پلاک 56 طبقه اول کدپستی: 1968653647 ارسال به نمابر امور سهام به شماره : 88650299 ارسال به پست الکترونیکی به نشانی: stock@chadormalu.com تلفن تماس واحد سهام و مجامع 42604101 -42604102-42604106 نمابر 88650299

وضعیت نماد

7,185
7,206
12:29:50 - 1399/01/10
7,176
7,333
7,051
3,911
27,241,729
196,312,116,411

سابقه معاملات

تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1399/01/10
7,206
7,051
7,333
3,911
27,241,729
196,312,116,411
1399/01/09
7,176
7,050
7,350
4,289
19,068,088
136,836,891,786
1399/01/06
7,173
7,030
7,396
1,916
8,693,284
63,258,748,270
1399/01/05
7,063
6,800
7,299
2,203
17,331,835
122,419,448,383
1398/12/28
7,107
6,858
7,126
1,962
34,984,709
248,626,579,470
1398/12/27
6,787
6,471
6,980
1,427
7,865,403
53,156,008,644
1398/12/26
6,811
6,780
7,009
1,843
10,641,186
73,372,850,053
1398/12/25
6,676
6,365
6,968
1,889
13,391,516
89,524,025,369
1398/12/24
6,644
6,609
6,950
2,460
31,219,834
207,437,701,647
1398/12/21
6,956
6,840
7,009
1,941
11,311,331
78,700,545,706

شرکت‌های هم‌گروه

عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند (كدما)
96,900
822
182,970
17,727,044,987
باما (كاما)
28,463
2,554
3,384,845
97,547,893,172
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
7,185
3,911
27,241,729
196,312,116,411
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)
17,176
1,394
9,315,247
159,796,653,282
معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
9,981
4,618
22,945,212
230,687,902,937
معادن‌ بافق‌ (كبافق)
32,566
6,853
9,524,610
329,846,678,713
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
51,152
1,178
1,192,822
62,341,199,515
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)
6,263
13,173
217,249,189
1,360,543,465,188

آخرین 3 تقاضای خرید و فروش

خرید

تعداد
حجم
قیمت
6
14,453
7,205
2
7,000
7,051
1
500
7,050

فروش

قیمت
حجم
تعداد
7,205
103,785
9
7,273
13,100
2
7,274
7,000
1

نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 33,500,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 28,215,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 17,100,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 12,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1389/03/10
مبلغ جدید سرمایه: 6,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته
1385/11/01
مبلغ جدید سرمایه: 2,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 1,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 750,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1377/09/11
مبلغ جدید سرمایه: 500,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1377/04/10
مبلغ جدید سرمایه: 460,000
محل تامین: آورده نقدی
1376/05/13
مبلغ جدید سرمایه: 340,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1373/05/11
مبلغ جدید سرمایه: 80,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1371/03/18
مبلغ جدید سرمایه: 10
محل تامین: آورده نقدی
مشاهده فهرست تغییرات سرمایه شرکت

سهامداران عمده

در حال به روز رسانی
تعداد سهام: 13,143,732,596
درصد سهام 39.3%
در حال به روز رسانی
تعداد سهام: 5,646,515,221
درصد سهام 16.7%
در حال به روز رسانی
تعداد سهام: 7,773,577,359
درصد سهام 23.3%
در حال به روز رسانی
تعداد سهام: 6,936,174,824
درصد سهام 20.7%
مشاهده فهرست سهامداران عمده

آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم و شماره حساب شرکت جهت واریزی مبلغ اسمی هر سهم

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام با عنایت به افزایش سرمایه مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/12/07 لغایت تاریخ 1399/02/06 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده ست.
1399/01/09  سهام و بورس

افزایش سرمایه 26.14 درصدی چادرملو از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران(11,500 میلیارد ریال معادل 26/136 درصد )

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 44,000 میلیارد ریال به 55,500 میلیارد ریال (11,500 میلیارد ریال معادل 14/26 درصد ) از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی سهامداران
1398/11/30  سهام و بورس

درخواست تکمیل فرم مشخصات سهامداری

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت که تا به امروز آدرس و مشخصات خود را برای این شرکت ارسال نکرده اند و یا تغییر آدرسی داشته اند درخواست می گردد
1398/11/20  سهام و بورس

موضوع: زمان تشکیل جلسه هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه برای سال مالی منتهی به 1398/12/29

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-107 مورخ 1398/11/20 و باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1397/11/29 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ میلیون ریال به مبلغ میلیون ریال ( از محل مط
1398/11/20  سهام و بورس

گزارش فعالیت تولید و فروش 9 ماهه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

گزارش فعالیت تولید و فروش 9 ماهه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
1398/10/03  سهام و بورس

اعلامیه پذیره نویسی عمومی حق تقدم استفاده

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1397/11/29 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 33,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 44,000,000 میلیون ریال ، تعداد 10,476,536,695 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت ا
1398/06/09  سهام و بورس

گزارش تفسیری مدیریت برای سال 1397

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش‌های هیأت مدیره ، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده ، در صورت‌های مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تفسیر وضعیت مالی و عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف، به عنوان مکمل و م
1398/02/31  سهام و بورس

زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1397

با عنايت به ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوبه 3/05/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، هيات مديره شركت جدول پيش بيني زمان بندي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالی 1397 را پيشنهاد مي نمايد.
1398/02/31  سهام و بورس

صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)

سود خالص 832 ریالی هر سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برای سال مالی 1397
1398/02/30  سهام و بورس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادي ساليانه

بدينوسيله از عموم سهامداران شركت معدني و صنعتي چادرملو (سهامي عام) يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادي ساليانه صاحبان سهام شركت، به منظور بررسي عملكرد سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397، مورخ 08/03/1398 حضور به هم رسانند.
1398/02/17  سهام و بورس
مشاهده فهرست آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو