سهامداران عمده

لیست سهامداران عمده

سهامدارتعداد سهام (ارزش سهام)ارزش اسمی (ریال)درصد سهام (%)مبلغ (ریال)
شرکت سرمایه گذاری امید11,042,187,1801,00039.111,042,187,180,000
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات4,696,553,4121,00016.74,696,553,412,000
فولاد مباركه 2,933,356,3011,00010.42,933,356,301,000
كل سهامداران حقيقي و ساير سهامداران حقوقي 3,700,987,4751,00013.13,700,987,475,000
30 شركت سرمايه گذاري استاني (كانون سهامدار عدالت )5,841,915,6321,00020.75,841,915,632,000
تاریخ بروزرسانی:1396/12/09