مقالات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

نقش تكنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی: بخش سوم

نقش تكنولوژی اطلاعات در توسعه منابع انسانی:

حسین طالبی: کارشناس علوم ارتباطات

 در توسعه منابع انسانی، همواره بایستی ظرفیتهای جدید انسانی را شناخت، تا توسعه قابلیتها و كیفیتهای انسانی به صورت یك فرآیند دائمی ایجام شود. تحقق این امر در گرو بهره گیری از تكنولوژی اطلاعات است، چون در فرآیند تكنولوژی اطلاعات دائماً اطلاعات تولید، پردازش، توزیع و مدیریت میشود، بنابراین، تكنولوژی اطلاعات زمانی حلال مشكلات خواهد بود كه در خدمت توسعه و پرورش انسانها قرار گرفته و قابلیتهای انسانی باهم تلفیق و به توسعه و بهره وری منجر گردد. براین اساس در این مقاله سعی بر آن است تا به نقش تكنولوژی اطلاعات در ابعاد مختلف توسعه منابع انسانی پرداخته شود.

مفهوم تكنولوژی اطلاعات:

تكنولوژی اطلاعات قبل از اینكه یك سیستم سخت افزاری و مجموعه ای از الگوها باشد یك نظام فكری و فرهنگی است و میتوان آن را فرهنگ تولید اطلاعات نامید.

بدون ایجاد فرهنگ تولید اطلاعات، نظام IT نمی تواند دوام داشته باشد. بنابراین، آنچه در  IT مهم است تفكر اطلاعات گرا است. تكنولوژی اطلاعات از اتصال و تركیب مجموعه ای از فكرهای مفید تولید شده شكل می گیرد و كامپیوتر و سوپركامپیوترها و سیم و كابل و ابزارهایی از این قبیل نیست. در تكنولوژی اطلاعات، فكر انسانهای خردمند است كه تولید اطلاعات میكند.
تكنولوژی اطلاعات (IT) یعنی روشهای تولید و جمع آوری اطلاعات و استفاده از آن در جامعه ، ساختار تكنولوژی اطلاعات با كوچك كردن، ارزان كردن و كاربری ساده برنامه های كامپیوتری باعث می شود دسترسی به اطلاعات از هرجا و توسط هر شخص به راحتی صورت گیرد.

پایگاههای اطلاعاتی برگرفته از مفهوم تكنولوژی اطلاعات فرآیندهای پیچیده درون سازمانی را تسهیل كرده و بااتصال سازمانها به همدیگر، شبكه های سازمانی را بنا نهاده اند و دیدگاههای میان مدت مدیران به دیدگاههای بلندمدت بدل شده است. به طور كلی در مفهوم تكنولوژی اطلاعات مولفه های زیر وجود دارد.

فرهنگ تولید اطلاعات- اطلاعات گرایی- جمع آوری اطلاعات- خلاصه سازی اطلاعات- تحلیلگری- حساسیت اطلاعاتی- پردازشگری- تفكر شبكه ای- بهینه سازی- یكپارچه سازی- پژوهشگری- روش سازی- ذخیره سازی و انتقال اطلاعات.

 


ادامه مطالب در فایل PDF

نقش تکنولوژی ارتباطات در تغییرالگوی رفتاری : بخش : دوم

نقش تکنولوژی ارتباطات در تغییرالگوی رفتاری

بخش دوم :

 تاثیر تکنولوژی ارتباطات در توسعه اجتماعی :

بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که از هنگام اجتماعی شدن بشر مهمترین عامل در رشد و شکوفایی تمدن ها و شکل گیری جوامع پویا و پیشگام در نوآوری ها ، ابداعات و اختراعات ، بهره گیری از دانش های بشری از طریق ارتباطات انسانی بوده است .

با مطالعه تاریخچه علوم و فنون یافت شده جوامع  به خوبی در می یابم که هیچ ابداع و اختراعی خلق الساعه به ذهن مبتکرین و مخترعین رسوخ نکرده بلکه مراودات و دریافت اطلاعات وتجربیات از جهان پیرامون موجب شکل گیری یک ایده و تبدیل شدن به یک دست آورد گردیده ، بدیهی است این ره آوردهای بشر در نتیجه توسعه ارتباطات انسانی وتعامل دو سویه بوده است .

امروزه با گسترش وسایل ارتباط جمعی بسیاری معتقدند با ابزار های متنوع رسانه ای می توان  همه چیز را از همین طریق دریافت کرد و دیگر نیازی به ارتباطات به شکل اولیه ( رودررو) نیست، اما سوال اینجاست که چگونه باید از رسانه ها بهره برد.

آموزش و یاد گیری سواد رسانه‌ای، باعث بالا رفتن سرعت توسعه اجتماعی در جامعه می شود. داشتن این مهارت برای تمامی شهروندان و افراد یک جامعه لازم و ضروری است. بنابراین همه افراد باید تمهیداتی بیاندیشند تا از طریق بالا بردن سطح سواد رسانه ای خود، دانش و مهارت لازم برای تعامل در محیط کنونی ارتباطات انسانی را کسب کنند .

ادامه مطلب در فایل PDF

نقش تکنولوژی ارتباطات در تغییرالگوی رفتاری : بخش اول

نقش تکنولوژی ارتباطات در تغییرالگوی رفتاری

بخش اول :

نقش تکنولوژی ارتباطات

مقدمه :

امروزه تحولات گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات قابل ملاحظه ای در ساختار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جوامع بشری به وجود آورده است . گذشته حیات انسان  مملو از ابداع و اختراعات ابزار و لوازم تسهیل کننده امور زندگی بوده اما فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در حداقل دو دهه اخیر بیشترین تاثیر را در در تغییر الگوهای رفتار و زندگی ساکنان کره خاکی داشته است .

دنیای ارتباطات و تولید اطلاعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر هستیم، به گونه ای که داده ها و اطلاعات بسرعت و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد.

صرفه نظر از تعاریف متنوع و دامنه وسیع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخشهای مختلف زندگی بشری، دسترسی سریع به اطلاعات و انجام امور بدون در نظر گرفتن فواصل جغرافیایی و فارغ از محدودیتهای زمانی محوری ترین دستاورد این فناوری است. 

ادامه در فایل PDF