اطلاعات مناقصه ها

لیست مناقصه ها

 شناسهشرحتاریخ شروع اعتبارتاریخ خاتمه اعتبار
14030326فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت احداث دیوار بتنی پیرامونی شامل:خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، بسترسازی ...1403/03/261403/03/30
14021216فراخوان عمومی درخصوص انتخاب پیمانکار پروژه بارگیری و حمل سنگ آهن از محدوده ریبار به دپوهای ...1403/03/061403/03/09
14021016فراخوان عمومی تأمین مواد شیمیایی و خدمات مشاوره ای و پشتیبانی جهت تثبیت کیفیت استاندارد آب ...1403/02/261403/02/31
14030225فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت اجرای سد باطله معدن چادرملو شامل بسترسازی و حمل ...1403/02/241403/02/30
14030224فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار مناقصه تأمین، نصب و راه اندازی و آموزش سیستم پایش آنلاین خروجی ...1403/02/241403/02/30
12345678910

مناقصه شماره:14030326

فراخوان عمومی انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت احداث دیوار بتنی پیرامونی شامل:خرید، بارگیری، حمل، تخلیه، بسترسازی و نصب در سایت فولاد میبد
گروه:
کالا
تاریخ شروع اعتبار:
1403/03/26
تاریخ پایان اعتبار:
1403/03/30
محل اجرا:
استان یزد، میبد، کیلومتر 15 جاده میبد به ندوشن
تماس:
021-79463146
شرایط شرکت کننده:
دارای حداقل رتبه 5 ابنیه سازمان برنامه و بودجه کشور
تاریخ ثبت:1403/03/26
موضوع: کالا
تعداد بازدید:92