سهام در یک نگاه

ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 271,500 میلیارد ریال به 324,000 میلیارد ریال

آگهی تغییرات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

« سرمایه شرکت مبلغ سیصد و بیست و چهار هزار میلیارد ریال (324,000,000,000,000 ریال) است که به سیصد و بیست و چهار میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است.»

الحاق تبصره «2» به ماده «18» اساسنامه شرکت بشرح 

تبصره «2» : «پرداخت کامل سود به صاحبان سهام باید حداکثر ظرف چهارماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.»


وضعیت نماد

15,953
16,089
12:30:04 - 1399/03/20
16,507
16,898
15,682
6,575
28,224,169
454,087,572,689

سابقه معاملات

تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1399/03/20
16,089
15,682
16,898
6,575
28,224,169
454,087,572,689
1399/03/19
16,507
15,324
16,936
12,003
55,516,103
916,405,427,067
1399/03/18
16,130
15,970
16,134
2,658
23,890,292
385,347,990,549
1399/03/17
15,366
15,200
15,417
3,271
16,334,009
250,986,075,681
1399/03/13
14,683
14,100
14,760
4,243
19,539,230
286,888,576,422
1399/03/12
14,058
13,482
14,444
2,978
11,748,738
165,165,743,161
1399/03/11
14,065
13,662
14,900
3,971
15,890,991
223,499,712,030
1399/03/10
14,381
14,150
14,409
4,849
20,903,069
300,597,664,362
1399/03/07
13,723
13,165
14,319
4,484
19,303,860
264,912,730,802
1399/03/06
13,857
13,857
14,586
1,295
8,897,327
123,290,260,239

شرکت‌های هم‌گروه

عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند (كدما)
54,830
1,220
828,963
45,717,143,970
باما (كاما)
4,600
1,259
9,797,158
45,423,601,397
معدني‌وصنعتي‌چادرملو (كچاد)
13,840
695
4,821,811
66,366,291,390
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌ (كروي)
20,780
328
511,529
10,638,233,260
معدني و صنعتي گل گهر (كگل)
11,800
495
4,785,787
56,148,655,480
معادن‌ بافق‌ (كبافق)
24,900
270
256,229
6,406,831,150
معادن‌منگنزايران‌ (كمنگنز)
16,470
275
887,917
14,678,175,440
توسعه‌معادن‌وفلزات‌ (ومعادن)
4,800
792
10,196,464
49,739,715,487

آخرین 3 تقاضای خرید و فروش

خرید

تعداد
حجم
قیمت
1
9,689
13,660
2
10,236
13,500
1
83,630
13,400

فروش

قیمت
حجم
تعداد
13,900
107
1
13,950
1,000
1
13,990
31,364
3

نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی

تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)

1402/12/19
مبلغ جدید سرمایه: 324,000,000
محل تامین: از محل سود انباشته
1402/02/09
مبلغ جدید سرمایه: 271,500,000
محل تامین: از محل مطالبات و آورده نقدی
1401/12/01
مبلغ جدید سرمایه: 192,500,000
محل تامین: از محل سود انباشته
1400/12/04
مبلغ جدید سرمایه: 119,000,000
محل تامین: سود انباشته
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 33,500,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1395/01/24
مبلغ جدید سرمایه: 28,215,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 17,100,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1392/04/26
مبلغ جدید سرمایه: 12,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1389/03/10
مبلغ جدید سرمایه: 6,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی و سود انباشته
1385/11/01
مبلغ جدید سرمایه: 2,000,000
محل تامین: مطالبات حال شده و آورده نقدی
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 1,000,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله دوم)
1383/10/02
مبلغ جدید سرمایه: 750,000
محل تامین: مطالبات سهامداران - آورده نقدی (مرحله اول)
1377/09/11
مبلغ جدید سرمایه: 500,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1377/04/10
مبلغ جدید سرمایه: 460,000
محل تامین: آورده نقدی
1376/05/13
مبلغ جدید سرمایه: 340,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1373/05/11
مبلغ جدید سرمایه: 80,000
محل تامین: مطالبات حال شده
1371/03/18
مبلغ جدید سرمایه: 10
محل تامین: آورده نقدی
مشاهده فهرست تغییرات سرمایه شرکت

سهامداران عمده

شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد
تعداد سهام: 104,379,584,812
درصد سهام 38.7%
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
تعداد سهام: 47,262,391,448
درصد سهام 17.46%
فولادمبارکه اصفهان
تعداد سهام: 29,940,098,677
درصد سهام 11.03%
سایر سهامداران
تعداد سهام: 89,917,925,063
درصد سهام 32.81%
مشاهده فهرست سهامداران عمده

آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو

تصمیم هیئت مدیره به انجام افزایش سرمایه تفویض شده در مجمع فوق العاده شرکت معدني و صنعتي چادرملو

تصمیم هیئت مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 324,000,000,000,000 ریال به مبلغ 371,500,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
1403/01/20  سهام و بورس

آگهی ثبت افزایش سرمایه از محل سود انباشته در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران

« سرمایه شرکت مبلغ سیصد و بیست و چهار هزار میلیارد ریال (324,000,000,000,000 ریال) است که به سیصد و بیست و چهار میلیارد سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماماً پرداخت گردیده است و
1402/12/27  سهام و بورس

تصویب افزایش سرمایه از محل سود انباشته در مجمع فوق العاده 1402/12/19

پیرو آگهی دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در روزنامه های دنیای اقتصاد به شماره 5959 مورخ 1402/12/09 و جهان صنعت به شماره 5476 مورخ1402/12/09، جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (سهامی عام)، در روز
1402/12/21  سهام و بورس

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 271
1402/11/18  سهام و بورس

ثبت افزایش سرمایه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/12/01 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1402/02/09 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 192,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 271,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی ) در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید
1402/11/18  سهام و بورس

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)
1402/09/29  سهام و بورس

امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو می باشد با تشکر از همراهی شما

امروز اول مرداد 1402 آخرین روز مشارکت در افزایش سرمایه چادرملو شماره حسابهای جهت واریزشما عزیزان با تشکر از همراهی شما
1402/05/01  سهام و بورس

پرداخت مستقیم بابت افزایش سرمایه شمارۀ حساب 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502

حساب شمارۀ 1854800296502 (به شباIR550150000001854800296502 ( به‌نام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام، نزد بانک سپه شعبۀ بلوار اسفندیار کد 1854 جهت واریز افزایش سرمایه معرفی شده است .
1402/04/31  سهام و بورس

نحوه مشارکت در افزایش سرمایه : https://ddn.csdiran.ir ، پرتابل سهامداران چادرملو CHADORMALU.COMو همراه بورسhamrahbours.ir

1- به صورت برخط، به درگاه ذینفعان بازار سرمایه به آدرس https://ddn.csdiran.ir مراجعه فرمایید. 2- پورتابل سهامداران در سایت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو : CHADORMALU.COM 3- سامانه همراه بورس hamrahbours.ir 4-حضور به بانک سپه شماره حساب 18548002965
1402/04/29  سهام و بورس

آخرین مهلت استفاده از حق تقدم چادرملو (ح کچاد) اول مرداد 1402

سود سهامداران محترم حقیقی، سبدها و صندوق سرمایه گذاری واریز شد . شماره حساب 1854800296502 بانک سپه جهت واریز افزایش سرمایه
1402/04/18  سهام و بورس
مشاهده فهرست آخرین اخبار مالی و سهام چاردملو