Skip Navigation Linksصفحه نخست > امور مالی و سهام

 

اخبار شركت را تنها از سايت چادرملو و سامانه كدال دنبال فرمايید.


930728
آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

شرکت معدني وصنعتي چادرملو  (سهامی عام)

ثبت شده به شماره 145857

شناسه ملي 10101887744

به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 26/4/1392 و جلسه هیات مدیره شرکت معدني وصنعتي چادرملو (سهامی عام) ، مورخ 20/07/1393 و مجوز شمارة 285728/121مورخ 07/07/1393 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 12.000 میلیارد ریال به مبلغ 17,100 میلیارد ریال، منقسم به  17,100.000.000  سهم 1,000 ریالی به شرح زیر افزایش یابد:

1)     سرمایه فعلی شرکت: 12,000 ميليارد ریال،

2)     مبلغ افزایش سرمایه: 5,100 ميليارد ریال.

3)     مبلغ سرمایه پس از افزایش: 17,100  ميليارد ریال.

4)     ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال.

5)     تعداد سهام عرضه شده: 5,100,000,000 سهم.

6)     نوع سهم: عادي با نام .

7)      محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران  وآورده نقدي 

8)   موضوع افزایش سرمایه: تأمین بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح توسعة کارخانة گندله‏سازی به ظرفیت 000ر600 تن، احداث واحد 000ر600ر1 تنی آهن اسفنجی، تکمیل طرح احداث واحد یک میلیون تنی فولاد اردکان و احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی اردکان

9)   به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاريخ 20/07/1393 تعداد  42 حق تقدم خريد سهم جديد تعلق مي گيرد .بديهي است تعداد دقيق سهام و حق تقدم هاي متعلقه هر سهم در گواهينامه حق تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10) سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11)  مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12) سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

·     سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را به حساب جاري شمارة 38/777 این شرکت نزد بانک سپه  شعبه بلوار اسفنديار شاخص 1854 واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی  تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از میرداماد  ، بلوار اسفنديار ، پلاك 56  ، طبقه اول  واحد امور سهام ومجامع كد پستي 1968653647، (تلفن 42604101-42604102-42604106 )  ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر واحد امور سهام ومجامع شركت به آدرس فوق الذكر تحویل و رسید دریافت نمایند.

·    سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی  تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از میرداماد  ، بلوار اسفنديار ، پلاك 56  ، طبقه اول  واحد امور سهام ومجامع كد پستي 1968653647، (تلفن 42604101-42604102-42604106 )  ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر واحد امور سهام و مجامع شركت به نشاني مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند.

13)  درصورت عدم تمايل به مشاركت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة جاري 38/777 شركت معدني وصنعتي چادرملو نزد  بانک سپه  شعبه بلوار اسفنديارشاخص 1854  اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی  تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از میرداماد  ، بلوار اسفنديار ، پلاك 56  ، طبقه اول  واحد امور سهام و مجامع كد پستي 1968653647، (تلفن 42604101-42604102-42604106 )  ارسال نموده ويا مدارك را مستقيما به دفتر امور سهام شركت به نشاني مذکور تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت

14) حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.

نکات مهم:

·     مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

·   ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

·   ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری ویا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

·   با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت براي سال مالي 1393، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع مذكور نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.

·     سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.chadormalu.com مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 42604101-42604102-42604106 تماس حاصل نمایند.

·   گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.chadormalu.com و سامانه جامع اطلاع رساني ناشران  سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس  www.codal.irدر دسترس  می‌باشد.

هيات مديره شركت معدني وصنعتي چادرملو(سهامی عام )

 

 

 

 

                             

 


ایمیل واحد امور سهام جهت ارسال مدارک

Stock@chadormalu.com


مشخصات سهامدارحقیقی

نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره شناسنامه:

محل صدور:

کد ملی :

کد پستی :

تلفن همراه :

تلفن:

کد بورسی:

ایمیل:

فکس:

آدرس:

مشخصات سهامدارحقوقی

نام شرکت:

شماره ثبت :

تاریخ ثبت :

کد اقتصادی :

محل ثبت شرکت :

کد شناسه ملی :

کد بورسی :

کد پستی :

تلفن :

فکس :

ایمیل:

آدرس:

مشخصات حساب بانکی

کد شعبه:

نام شعبه :

نام بانک:

نوع حساب :

شهر( محل شعبه بانک ):

استان ( محل شعبه بانک ):

شماره شبا :

شماره حساب :

 

 

 تاریخ و امضاءسهامدار:

 


 

 


وضعیت نماد
 • قیمت آخرین معامله:
 • 4,668
 • قیمت پایانی:
 • 4,794
 • تاریخ آخرین معامله:
 • 12:30:01 - 1393/07/30
 • قیمت دیروز:
 • 4,862
 • بیشترین قیمت:
 • 4,933
 • کمترین قیمت:
 • 4,668
 • تعداد:
 • 424
 • حجم:
 • 2,006,747
 • ارزش معاملات:
 • 9,513,740,721
شرکت‌های هم‌گروه
عنوان
قیمت آخرین معامله
تعداد معاملات
حجم
ارزش
معدني‌ دماوند(كدما)
19,347
6
340
6,577,980
باما(كاما)
9,480
67
129,073
1,237,165,156
معدني‌وصنعتي‌چادرملو(كچاد)
4,820
318
2,563,133
12,141,715,706
توسعه‌ معادن‌ روي‌ ايران‌(كروي)
2,265
362
1,342,311
3,058,633,225
معدني و صنعتي گل گهر(كگل)
5,679
134
2,247,663
12,706,854,201
معادن‌ بافق‌(كبافق)
4,222
99
301,631
1,277,031,819
معادن‌منگنزايران‌(كمنگنز)
5,960
102
345,684
2,036,178,578
توسعه‌معادن‌وفلزات‌(ومعادن)
2,810
653
8,198,597
23,018,990,349
فروش
تعداد
حجم
قیمت
1
750
4,878
1
500
4,897
2
4,500
4,898
خرید
تعداد
حجم
قیمت
1
1,000
4,700
1
1,000
4,693
1
216
4,691
نمودار قیمت سهام چادرملو در 30 روز معاملاتی
سابقه معاملات
تاریخ
قیمت پایانی
کمترین قیمت
بیشترین قیمت
تعداد معاملات
حجم
ارزش
1393/07/30
4,794
4,668
4,933
424
2,006,747
9,513,740,721
1393/07/29
4,862
4,700
4,879
794
7,805,461
37,947,571,007
1393/07/28
4,692
4,620
4,888
459
5,013,967
23,526,008,473
1393/07/27
4,434
0
0
0
0
0
1393/07/26
5,894
0
0
0
0
0
1393/07/23
5,894
0
0
0
0
0
1393/07/22
5,894
0
0
0
0
0
1393/07/20
5,894
0
0
0
0
0
1393/07/19
5,894
0
0
0
0
0
1393/07/16
5,894
5,771
5,980
282
1,573,445
9,177,165,796
آخرین اخبار سهام چادرملو
تاریخچه افزایش سرمایه (ارقام:میلیون ریال)
آخرین ترکیب اعضای هیات مدیره