گالری تصاویر

افتتاحیه کارخانه احیای مستقیم چادرملو
بورس ، بانک و بیمه (کیش )
نمایشگاه کان مین (تهران )
نمایشگاه سرمایه گذاری اینوکس
مجمع عمومی عادی
بازدید گروه سرمایه گذاران